เมนู

สาขาวิชาทัศนศิลป์ - เรียนศึกษาต่อภาคใต้ ภูเก็ต

PKRU EXPERT : ผศ.ดร.คารว์ พยุงพันธ์ ผู้ออกแบบอัตลักษณ์ถิ่นภูเก็ตผ่าน Wall Art โรงแรม InterContinental Phuket Resort

1
 
1 1
 
คอลัมน์ PKRU EXPERTS ขอนำเสนอศิลปินมากความสามารถ “ผศ.ดร.คารว์ พยุงพันธ์” อาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ซึ่งเป็นผู้ออกแบบสร้างสรรค์จิตรกรรมฝาผนัง Wall Art อุโมงค์ทางลอดของโรงแรมริมหาดกมลา อ.กะทู้ InterContinental Phuket Resort อย่างที่ทราบกันว่าบทบาทของมหาวิทยาลัยนอกจากจะให้บริการวิชาการและองค์ความรู้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และชุมชน ในส่วนของความร่วมมือกับภาคเอกชนก็เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงถึงศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษา PKRU ต่อสาธารณชน โดยเฉพาะผลงานด้านการสร้างสุนทรียะด้านศิลปวัฒนธรรมแก่ท้องถิ่นเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญและสนับสนุนอย่างเต็มที่
 
2
 
3
 
สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ระหว่าง InterContinental Phuket Resort และสาขาวิชาทัศนศิลป์ เกิดจากการประสานงานระหว่าง จ.ภูเก็ต และผู้บริหารระดับสูงของโรงแรม ในการเลือก ผศ.ดร.คารว์ พยุงพันธ์ ศิลปินจากสถาบันอุดมศึกษาที่มีผลงานด้านวิชาการที่โดดเด่นและมีประสบการณ์ในการออกแบบงานทัศนศิลป์เพื่อท้องถิ่น ร่วมออกแบบแนวคิดสร้างสรรค์งาน Wall Art ให้กับโรงแรม ซึ่งเป็น Public Zone ที่เปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมชมผลงานได้
 
4 1
 
4 2
 
ผศ.ดร.คารว์ เล่าถึงรายละเอียดและความน่าสนใจของผลงานว่า “ทางโรงแรมต้องการงาน Wall Painting ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของภูเก็ต โดยใช้ Content ที่สื่อสารได้ง่ายไร้การตีความ จึงเลือกนำเสนองานผ่านรูปแบบศิลปะแบบเหมือนจริง Realistic จะมีการจัดวางที่สร้างความหลากหลายให้ความรู้สึกวาไรตี้มีความสนุกสนาน สำหรับเรื่องที่นำเสนอผ่านภาพวาดก็จะมีเรื่องของอาหารพื้นถิ่น วิถีชีวิตชุมชน ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์ แหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง เรียงร้อยในรูปแบบศิลปะปะติดปะต่อ Collage Art โดยไม่ใช้แนวเส้นหรือกรอบแบ่งเพื่อให้ผู้ชมผลงานรับชมในภาพรวมอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีการใช้สีอะคริลิคโทนสดใส Contrast ไม่จัดจ้านเกินไปเพื่อให้ผู้รับชมผลงานรู้สึกสบายตา และสามารถจดจ้องรายละเอียดเรื่องราวในภาพได้นานขึ้น ซึ่งตรงกับความต้องการของโรงแรมในการสร้างงานศิลปะเพื่อสุนทรียศาสตร์ กล่าวคือแม้ว่านักท่องเที่ยวที่เดินผ่านอุโมงค์แห่งนี้อาจจะไม่ได้หยุดจับจ้องรายละเอียดแต่เฉดสีที่หลากหลายและลักษณะของผลงานที่มีการสื่อสารผ่านรูปลักษณ์ของคน สิ่งของ และสถานที่ในภาพ ย่อมสามารถดึงดูดความสนใจหรือสร้างความมีคุณค่าให้กับสถานที่แห่งนี้ได้ผ่านการสื่อสารด้วยความรู้สึกร่วมไปกับ Message ของภาพ รวมถึงสามารถเป็นจุด Check In ถ่ายภาพได้อย่างน่าสนใจ โดยในการลงมือเขียนงานได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาทัศนศิลป์ได้มีส่วนในการช่วยเขียนและลงสีจนออกมาเป็นผลงาน Wall Art ที่ใช้เวลาในการจัดทำยาวนานถึง 3 เดือน ความสูง 2.50 เมตร ยาว 120 เมตร ซึ่งองค์ความรู้ สภาพปัญหา เงื่อนไข ขั้นตอนต่างๆ ในการทำงานครั้งนี้ ถูกหลอมรวมไปในการสร้างสรรค์เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการจัดการทัศนศิลป์เพื่อการท่องเที่ยวเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้ทำงานเพื่อท้องถิ่น
 
4
 
5
 
อาจารย์คารว์ ขยายความถึงประเด็นในการยกระดับบัณฑิตทัศนศิลป์ให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดงานในท้องถิ่นว่า การทำงานศิลปะในเชิงประยุกต์ศิลป์ของนักศึกษาในสถานที่จริง จะช่วยสร้างทักษะให้กับผู้เรียน ในด้านการประสานงาน ตีโจทย์ความต้องการของเจ้าของสถานที่ การคำนวณงบประมาณ เวลา และการแก้ไขข้อจำกัดในด้านต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมามีนักศึกษาหลายคนที่สามารถสร้างงานและรายได้ ในการรับงานด้าน Wall Painting และ Street Art ให้กับร้านอาหาร โรงแรม ประกอบกับสาขาวิชาทัศนศิลป์ได้โฟกัสให้นักศึกษาสร้างงานศิลปะเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ของท้องถิ่นซึ่งเป็นการศึกษาองค์ความรู้ให้สู่การประกอบอาชีพในชีวิตจริงในระดับต่างๆ ได้ เพราะผลงานศิลปะด้านทัศนศิลป์เมื่ออยู่กับระดับ ทั้งระดับชุมชน ระดับธุรกิจ ระดับสุนทรียศาสตร์หรือว่าระดับความเชื่อมันก็จะมีระดับของมัน นำไปสู่คุณค่าและมูลค่าที่ต่างกัน ในส่วนนี้จึงต้องใช้ประสบการณ์ชั่วโมงบินในการฝึกฝนและเรียนรู้ยังสถานที่จริง
 
ความเชี่ยวชาญของ PKRU Expert ผู้นี้ ถ่ายทอดจากครูสู่ศิษย์ จากห้องเรียน จากแกลเลอรี่ สู่สถานที่จริง เป็นรูปแบบการเรียนรู้เชิง Social Lab ที่ ม.ราชภัฏภูเก็ต เน้นย้ำให้ทุกศาสตร์สอดแทรกให้นักศึกษามากที่สุด เพราะนอกจากมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตาม Mission ในการพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นการสร้างใบเบิกทางให้นักศึกษา สร้างความเก่งปนความเก๋า ในศาสตร์แขนงของตน นำไปสู่การทำงานในสายอาชีพที่มั่นคงต่อไป 
 
สำหรับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่ต้องการผลงานทัศนศิลป์ทั้งรูปแบบงานจิตกรรม งานปั้น งาน Landscape Art และงานประยุกต์ศิลป์ สามารถติดต่อสร้างความร่วมมือกับ สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ได้ทางเพจ facebook.com/SilpakarmrachphatPhuket/
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14 1
 
15
 
16
 
17
 

PKRU SCOOP : มองวงการทัศนศิลป์ภูเก็ต ผ่านเรื่องราวของดาวเด่น Visual Art PKRU

 
phuket visual art mar 2020 2
 
phuket visual art mar 2020 44 
 
ศิลปะ (Art) คือความสวยงาม ที่ช่วยยกระดับคุณค่าและสร้างสุนทรียะให้แก่เรื่องราว บุคคล และสถานที่ซึ่งถูกบอกเล่าผ่านผลงานทัศนศิลป์ (Visual Art) ในรูปลักษณ์ของงานจิตรกรรม ประติมากรรม และประยุกต์ศิลป์ แต่กว่าที่เราจะมีโอกาสได้เสพงานศิลป์อย่างรื่นรมย์ “ผู้สร้างงานศิลปะ” หรือ “ศิลปิน” จะต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนักเพียงใด ทั้งกระบวนการคิดภายใน “จิตใจ” การสร้างและตีความจินตนาการผ่าน “สมอง” รวมถึง “มือ” ซึ่งต้องทำงานเสมือนจักรกลที่แม่นยำ ดังนั้นแหล่งบ่มเพาะฝึกฝนทักษะด้านศิลป์จึงมีความสำคัญสำหรับการสร้างและเจียระไนนักทัศนศิลป์
 
สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต – Visual Art PKRU (เดิมชื่อ สาขาวิชาศิลปกรรม) คือแหล่งผลิตศิลปินออกสู่ท้องถิ่น ด้วยทีมผู้สอนซึ่งมีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ครอบคลุมทุกเหลี่ยมมุมของทัศนศิลป์ ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรให้อิงกับยุคสมัย และตลาดงานของ จ.ภูเก็ต จึงเป็นที่มาของการผลิตบัณฑิตด้านศิลปกรรม/ทัศนศิลป์ ออกสู่หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน รวมถึงมีนักศึกษาที่สามารถสร้างรายได้พิเศษระหว่างเรียนและรับรางวัลการแข่งขันระดับประเทศ ข้อมูลต่อจากนี้จะช่วยลดเลือนค่านิยมที่ว่า “ศิลปินไส้แห้ง?” ให้เบาบางลง เพราะว่าศิลปะนอกจากสร้างความผลงานให้ผู้ทัศนาได้รับความสุขแล้ว ยังสามารถสร้างงานและอาชีพที่มั่นคงแก่ผู้สร้างงานได้
 
ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม ประธานสาขาวิชาทัศนศิลป์ เล่าถึงแนวทางการขับเคลื่อนหลักสูตรว่า สำหรับนักเรียนที่เลือกมาที่ทัศนศิลป์ เค้าชอบศิลปะและมีทักษะพื้นฐาน สิ่งที่สาขาวางเป็นกรอบหลักในการสอน คือ 3H ประกอบด้วย Heart ต้องมีใจ สนใจ ใคร่รู้ และหลงใหล (มี Passion) / Hand ฝึกฝนการใช้มือและนิ้วในการลงเส้น ระบายสี ปั้น อย่างปราณีต / Head ต้องเป็นนักออกแบบความคิด มีจินตนาการ สามารถสังเคราะห์เรื่องราวและสภาพแวดล้อมบอกเล่าผ่านผลงานได้อย่างน่าสนใจ รวมถึงสาขาได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาออกไปแข่งขันทางจิตรกรรมและประยุกต์ศิลป์ในรายการระดับประเทศ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการสร้างผลงานให้กับท้องถิ่นในโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย การต่อยอดลวดลายผ้าบาติก การสร้างผลงานจิตรกรรมภายในชุมชนตามโครงการส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ตามพระบรมราโชบาย อีกทั้งมีการเปิดรายวิชาใหม่ เช่น การจัดการทัศนศิลป์เพื่อการท่องเที่ยว เพื่อเรียนรู้และเข้าใจการสร้างงาน Land Arts / Wall Painting / Sculpture / Landscape Design โดยการเรียนรู้จากสถานที่ท่องเที่ยวและจุด Destination ต่างๆ ในภูเก็ต เพื่อมุ่งให้นักศึกษาสามารถออกแบบงานทัศนศิลป์ให้ตอบโจทย์การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เพิ่มมูลค่าได้
 
อีกส่วนที่เป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพและผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมของหลักสูตรศิลปกรรม/ทัศนศิลป์ คือนักศึกษาและบัณฑิตที่ศึกษาจบออกไปสามารถสร้างอาชีพอย่างมั่นคงโดยใช้ทักษะวิชาชีพที่ได้ฝึกฝนจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย อาจารย์ภาณุวัฒน์ จะแนะนำส่วนหนึ่งของ “ดาวเด่น” ผู้ที่มีผลงานและบทบาทในองค์กรท้องถิ่นโดยการใช้ความรู้ทางศิลปะ อาทิ
 
phuket visual art mar 2020 1
 
phuket visual art mar 2020 5
 
นายจอห์นเฟเดริโก้ กริมาลดี 
 
ปัจจุบันรับผิดชอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่ display ห้างสรรพสินค้า Central Patong จอห์นในสมัยเรียนนั้นค่อนข้างเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการเขียนภาพใบหน้าคน และงานที่ใช้เรื่องของทักษะแสง-เงา จอห์นได้นำเอาหลักการทฤษฏีการจัดองค์ประกอบศิลป์ที่เคยร่ำเรียนมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน เพราะการจัด Display ต้องมีเรื่องของจังหวะจะโคน จุดเด่น จุดรอง มีระยะสูง-ต่ำ ใกล้-ไกล เช่น การจัด Displayเสื้อผ้า การเลือกเสื้อผ้าจัดกับหุ่นล้วนอาศัยความเข้าใจเรื่องทฤษฏีสี บางธีมก็ต้องใช้สีแบบสีโทนเดียว ไล่น้ำหนัก หรือบางธีมที่ต้องการให้ลูกค้าเกิดความสะดุดตามากๆ ก็จะใช้สีคู่ตรงข้าม เป็นต้น แล้วแต่สถานการณ์และความเหมาะสม แม้ว่างานประจำจะรัดตัวและทำให้เขาเครียดแค่ไหน แต่จอห์นก็ยังใช้การทำงานศิลปะเป็นการพักผ่อน ด้วยการรับเขียนภาพคนเหมือนเป็นงานอดิเรกและเป็นรายได้เสริมทางหนึ่งด้วย จอห์นมีหลักคิดสำคัญสำหรับการค้นหาตัวเอง 3 ข้อ คือ 1.ถามตัวเองว่าชอบอะไรเพราะสิ่งที่ชอบเราจะอยู่กับมันได้นาน 2.ถามตัวเองว่าถนัดอะไร เพราะเราจะทำมันได้ดี 3.ถ้าไม่รู้ว่าชอบหรือถนัดอะไร ถามตัวเองว่าแล้วอะไรที่ตลาดต้องการ และเราทำมันได้ ซึ่งปัจจุบันจอห์นได้คำตอบของคำถามทั้ง 3 ข้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 
phuket visual art mar 2020 7
 
phuket visual art mar 2020 5
 
นางสาวจิราภรณ์ อาจชำนะ 
 
ปัจจุบัน ตำแหน่งครูแผนกวิชาศิลปกรรมและคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ในตอนเรียนอยู่นั้น ผลงานของเธอช่วงแรกๆ ทำได้ดีทุกวิชา แต่ในช่วงที่เธอกำลังศึกษาในชั้นปีที่ 4 เธอได้เกิดแรงบันดาลใจบางอย่างที่อยากจะทดลองวาดภาพสีน้ำโดยอาศัยเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอาหารพื้นเมืองภูเก็ต จนนำพามาสู่การตั้งเป็นหัวข้อในการทำเป็นโครงการวิจัยอย่างจริงจังในที่สุด ซึ่งผลปรากฏว่านับจากวันนั้นที่เธอตัดสินใจจับพู่กันระบายสีน้ำ ก็เปรียบเสมือนการเปิดประตูบานใหญ่สำหรับโอกาสครั้งสำคัญในชีวิต สีน้ำได้นำพาเธอไปเจอผู้คนที่ชื่นชอบในผลงานหลายต่อหลายคน ได้สร้างมิตรภาพในกลุ่มคนที่รักสีน้ำ ได้ทำให้เธอได้ทดลองเป็น youtuber สอนวาดสีน้ำผ่านสื่อออนไลน์ ฯลฯ แม้ว่าปัจจุบันเธอจะต้องรับผิดชอบงานสอนตามหน้าที่ แต่เธอก็ไม่ลืมที่จะนำแรงบันดาลใจและไฟแห่งฝันที่เธอมี ส่งต่อแก่น้องๆ นักเรียนในสถาบันการศึกษาที่เธอสอน
 
phuket visual art mar 2020 1 1
 
phuket visual art mar 2020 9
 
นายพีระพล บุญเลี้ยง 
 
เขาได้รวมตัวกันกับเพื่อนๆ และรุ่นน้องในสาขา รับวาดภาพผนังในนามของกลุ่ม Land Arts โดยมีผู้นำกลุ่ม คือ พีระพล ในสายตาของอาจารย์ พีระพลเป็นนักศึกษาอีกคนหนึ่งที่มีฝีไม้ลายมือที่หาตัวจับยากเกือบทุกวิชา แต่วิชาที่โดดเด่นมากที่สุดก็น่าจะเป็นวิชาจิตรกรรมและวิชาวาดเส้น พีระพลได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานศิลปะมาอย่างโชกโชน เขาเริ่มต้นทำงานศิลปะแบบแหวกกระแส ไม่ว่าจะเป็นงานแสดงเพอฟอร์แมนซ์ในถนนคนเดิน รับวาดภาพล้อเลียน วาดตกแต่งหน้าเค้ก และมาจบที่การวาดภาพฝาผนัง ซึ่งผลงานของเขาก็อยู่ในสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่น โรงแรม ร้านอาหาร สถานศึกษา เป็นต้น แต่ปัจจุบันเขาก็ไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านั้น เขามีความเชื่อว่าเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป คนทำงานศิลปะก็ต้องพัฒนาเทคนิควิธีการให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงนั้นให้ได้ นั่นจึงเป็นที่มาของการฝึกฝนทักษะด้านการวาดดิจิทัลเพนต์ผ่านคอมพิวเตอร์ ซึ่งนับเป็นสิ่งใหม่ที่ท้าทายสำหรับตัวของพีระพล
 
phuket visual art mar 2020 3
 
phuket visual art mar 2020 1 2
 
นางสาวพรเบญญา ศิริชัยวัจนเดชา  
 
ว่าที่บัณฑิตป้ายแดง สาขาวิชาศิลปกรรม พรเบญญา เป็นนักศึกษาคนหนึ่งที่มีความตั้งใจและรับผิดชอบสูงมาก งานทุกวิชาเธอจะทำออกมาอย่างประณีตตั้งใจ เนื่องจากพรเบญญาเป็นคนที่สนใจเรื่องการประกวดงานศิลปะตั้งแต่วัยเด็ก เธอคิดว่าการส่งผลงานประกวดศิลปะ ก็เปรียบเสมือนการสร้างโอกาสให้แก่ตัวเอง รางวัลเป็นเพียงผลพลอยได้ของความพยายามเท่านั้น แต่แก่นสาระสำคัญอยู่ตรงที่เราได้สร้างสรรค์และพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง นั่นจึงทำให้ผลงานของเธอมีพัฒนาการอย่างชัดเจนตามลำดับ วิชาที่เธอสร้างสรรค์ออกมาได้อย่างโดดเด่น คือ วิชาสื่อวัสดุและเทคนิคศิลปะ เป็นรายวิชาที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถนำเอาวัสดุรอบตัว มาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้ นั่นจึงเป็นที่มาของผลงานสื่อผสมของเธอที่ก้าวไกลไปคว้ารางวัลรองชนะเลิศโครงการประกวดวาดภาพจิตรกรรมเทิดพระเกียรติด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน Energy Painting Contest ปีที่ 7 ภายใต้หัวข้อ “พลังงานความดีด้วยหัวใจ” รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเดินทางไปทัศนศึกษาด้านศิลปะ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชน ซึ่งถือได้ว่าเป็นความสำเร็จชิ้นโบว์แดงของเธอ และเป็นความภาคภูมิใจของสาขาอีกด้วย
  

อาจารย์สาขาทัศนศิลป์ รับรางวัลชมเชยภาพวาดจัดโดยกองบัญชาการกองทัพไทย

 
78952931 430428604272473 1002482376619589632 n
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม อาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประชาชน ในการประกวดภาพวาดหัวข้อ “จิตมั่นสามทัพพ้อง มั่นแม้นทัพเดียว” ในชื่อภาพ “อดีต ปัจจุบัน อนาคตกองทัพไทย” ซึ่งจัดโดย กองบัญชาการกองทัพไทย ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยในงานมี พลเอกชูชาติ บัวขาว รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานอนุกรรมการตัดสินการประกวดฯ และคณะกรรมการ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ อาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี มณเฑียร ชูเสือหึง กระทรวงวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ วังบอน ปกรณ์ กลมเกลี้ยง พลโท อภิสิทธิ์ นุชบุษบา เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร และชลิต นาคพะวัน ที่ปรึกษาโครงการฯ
 
 
สำหรับการประกวดภาพวาดในครั้งนี้จัดขึ้นในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 60 “กองบัญชาการกองทัพไทย” ได้จัดทำโครงการประกวดภาพวาด ในหัวข้อ “จิตมั่นสามทัพพ้อง มั่นแม้นทัพเดียว” ซึ่งเป็นเรื่องราวการปฏิบัติภารกิจของ “กองทัพไทย” โดย “กองบัญชาการกองทัพไทย”เป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติการร่วมระหว่างกองบัญชาการ กองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ด้วยการผนึกกำลัง ความสมัครสมานสามัคคี เสมือนเป็นหนึ่งกองทัพเดียวที่มีเอกภาพและศักยภาพสูงสุด โดยการสนธิกำลังจากทุกเหล่าทัพ ตามคุณลักษณะ หลักนิยม และขีดความสามารถ เพื่อคลี่คลาย แก้ไข และบรรเทาสถานการณ์ร้ายแรงต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในยามปกติและยามสงคราม โดยเชิญชวนเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอจินตนาการแนวความคิด ความรู้สึก มุมมองความสำคัญของ “กองทัพไทย” ในการปฏิบัติภารกิจร่วมในด้านต่างๆ สู่ภาพวาด ซึ่งผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะได้จารึกไว้เป็นคลังภาพวาดแห่งประวัติศาสตร์ของกองทัพไทย
 
 
 
 
Top