เมนู

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - เรียนศึกษาต่อภาคใต้ ภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย จำนวน 20 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Logo

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย จำนวน 20 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


 ดูรายละเอียดประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสแกนหนังสือ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Logo

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสแกนหนังสือ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


 ดูรายละเอียดประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Logo

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


 ดูรายละเอียดประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Logo

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


 ดูรายละเอียดประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแฟ้มผูกเชือก ฯลฯ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Logo

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแฟ้มผูกเชือก ฯลฯ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


 ดูรายละเอียดประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 หลักสูตร การอบรมพัฒนาความรู้และทักษะภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษา จำนวน 320 เล่มโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Logo

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 หลักสูตร การอบรมพัฒนาความรู้และทักษะภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษา จำนวน 320 เล่มโดยวิธีเฉพาะเจาะจง


 ดูรายละเอียดประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Logo

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


 ดูรายละเอียดประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือ Freshwater Ecology ฯลฯ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Logo

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือ Freshwater Ecology ฯลฯ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


 ดูรายละเอียดประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือ Sustainable Bioflos Systems Marine Shrimp ฯลฯ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Logo

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือ Sustainable Bioflos Systems Marine Shrimp ฯลฯ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


 ดูรายละเอียดประกาศ

รับสมัครพิธีกรหน้าใหม่ PKRU AMBASSADOR

PR ARIT 01
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจสมัครเป็น PKRU AMBASSADOR ในการประกวดเพื่อค้นหาพิธีกรหน้าใหม่ พร้อมโอกาสการเป็นพิธีกรในงานอีเวนท์ของมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการ “PKRU Speak English เพื่อชีวิตที่ Better”    
 
เปิดรับสมัครผู้เข้า Audition ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 ทั้งพิธีกรภาษาไทย  และพิธีกรภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน)    
 
***กติกาและวิธีการรับสมัคร โครงการ PKRU AMBASSADOR ***
 
1.คุณสมบัติผู้สมัคร
 
1.1 เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
1.2 ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดวัย และไม่จำกัดคณะ 
1.3 ใจกล้า พร้อมเรียนรู้ ใจรัก มหาวิทยาลัย
1.4 หากสามารถพูดภาษาต่างประเทศได้จะดีมาก  
 
2. วิธีการสมัคร
 
2.1 นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการประกวด สมัครทางลิงค์  https://gg.gg/PKRUAMBASSADOR ภายในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562
2.2 ประกาศรายชื่อวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 และประชุมเพื่อชี้แจงการประกวดเวลา 15.00 น. (สถานที่การประชุมจะโทรศัพท์นัดหมายแจ้งให้ทราบอีกครั้ง หลังจากทราบจำนวนผู้ประกวด )
2.3  Audition Day วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ห้องแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 
 
3. ประเภทการประกวด แบ่งเป็น
 
3.1 ประเภทแสดงความสามารถด้านการเป็นพิธีกรภาคภาษาไทย 
3.2 ประเภทแสดงความสามารถด้านการเป็นพิธีกรภาคภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีน)  
 
4. ข้อกำหนดการประกวด
 
4.1 ผู้ที่ผ่านการประกาศรายชื่อ จะต้องแสดงความสามารถด้านการเป็นพิธีกร ต่อหน้าคณะกรรมการในวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 ดังนี้
4.2 แนะนำตัวเองต่อหน้าคณะกรรมการ ไม่เกิน 3 นาที 
4.3 แสดงความสามารถด้านการเป็นพิธีกร ไม่เกิน 10 นาที มีโจทย์มอบให้ในวัน  Audition Day
4.4 แต่งกายในชุดนักศึกษาเรียบร้อย
4.5 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรให้กิจกรรมต่างๆ ให้กับ โครงการ “PKRU Speak English เพื่อชีวิตที่ Better” มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตลอด 1 ปีการศึกษา
 
5. เกณฑ์การตัดสิน
 
5.1 การใช้ภาษา (30 คะแนน)
- ความถูกต้องในการใช้ภาษา
- การออกเสียงอักขระชัดเจนถูกต้อง
- การใช้ระดับภาษาได้เหมาะสม
- ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ  
5.2 บุคลิกภาพ (25 คะแนน)
- การแต่งกาย
- การปรากฏตัว
- การใช้ลีลาท่าทางในการพูด
5.3 ลักษณะการพูด (20 คะแนน)
- การใช้น้ำเสียงสองคล้องกับเนื้อหา
- การเว้นจังหวะในการพูด
5.4 ปฏิภาณไหวพริบ (25 คะแนน)
- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 
**กรรมการจะพิจารณาผู้เข้าร่วมประกวดและคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่ได้คะแนนสูงสุดและคะแนนในลำดับรองลงมาในแต่ละประเภท**
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0 7652 3094-7 ต่อ 7311
 

สำนักวิทยฯ จัดระบบสนับสนุนนักศึกษา Speak English เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

 
pkru speak english is bett
 
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ Speak English เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี โดยการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี ผู้บริหารสำนักวิทยฯ บุคลากร และตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
 
 
 
 
สำหรับโครงการ Speak English เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น เป็นการดำเนินงานแบบเชิงรุกเพื่อสร้างบรรยากาศการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษภายในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งในส่วนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยตั้งเป้าหมายว่าจะพัฒนาให้นักศึกษาที่เข้ามาเรียนในหลักสูตร 4 ปี เรียนจบแล้วต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จึงกำหนดให้นักศึกษามีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทั้งในและนอกห้องเรียน ผ่านโปรแกรม English Discoveries เพื่อพัฒนาทักษะเดือนละไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง และมีการทดสอบภาษาอังกฤษภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อประเมินสมรรถนะ อีกทั้งมหาวิทยาลัยจะสอดแทรกกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างความกล้าให้นักศึกษาสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เนื่องจากมองว่าเป็นความรู้ที่จำเป็นต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานของ จ.ภูเก็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Top