เมนู

ม.ราชภัฏภูเก็ต รับรางวัลแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 6

  • ก.พ. 25, 2563
  • 484
1
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต แสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในโอกาสที่ได้รับรางวัลจากงานแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าร่วมทั้งหมด 19 สถาบัน มีการแข่งขันทั้งหมด 15 ประเภท ผลการแข่งขันนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการทดสอบทักษะทางประสาทสัมผัส ได้แก่ นางสาวภาวิตา ศิลา และนางสาวธัญญกรณ์ สร้อยสน นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว และสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันการประกวดแผนธุรกิจเกษตร ได้แก่ นายกรณ์วิทย์ เกิดสุข นายพิชชาพงศ์ ชุมรักษ์  นายกฤติน ศรีสวัสดิ์ และนางสาวพุธิตา เออชูชื่น  
 
เครดิตภาพ UBRU - เกษตรศาสตร์สัมพันธ์
 
86697899 3000545843312406 2064862620552265728 o
 
86970239 3001187269914930 2829552973187645440 o
 
86970294 3001174009916256 7700195377483350016 o
 
87153492 3001186823248308 4316890780468772864 o
 
87172070 3001179079915749 5606731538914869248 o
 
87453895 3002835609750096 2592979306871259136 o
 
 
 
Top