เมนู

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ฯ MOU ไตรภาคี พัฒนาแหล่งเรียนรู้ โรงเรียน / ชุมชน บ้านอ่าวลึกน้อย จ.กระบี่

  • ก.พ. 27, 2563
  • 539

image5

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา  ดร.อมรรัตน. นาคะโร ประธานสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรรณรักษศาสตร์ เป็นตัวแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือไตรภาคี เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ่าวลึกน้อย และโรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อย ในโครงการความร่วมมือ บรร.(บ้านหรือชุมชน โรงเรียน และ ราชภัฏ) ระยะที่ 2 ระหว่าง 3 องค์กร โดยมี นายสุไลหมาน บุญชู สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ่าวลึกน้อย นายอภินันท์ บุรินทร์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อย  ตลอดจนคณาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรรณรักษศาสตร์ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อย เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน

image4 1

image7 1

image8 1

image6 1

Top