เมนู

กองกลาง คลีนนิ่งฆ่าเชื้อโรคอาคารสถานที่ ม.ราชภัฏภูเก็ต

  • เม.ย. 30, 2563
  • 435

S 17875050

ระหว่างวันที่ 26-30 เมษายน 2563 งานอาคารสถานที่และบริการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ดำเนินงานทำความสะอาดอย่างต่อเนื่อง โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคและน้ำยาฟอกขาว (ไฮเตอร์) ตามประกาศปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยฯ เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 7) และเป็นมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณห้องทำงาน อาคารและสถานที่ต่าง ๆ ประกอบด้วย อาคารเฉลิมพระเกียรติ / ศูนย์ประชุมอันดามันพรรณราย / อาคารวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ / บริเวณสำนักงาน EMIS อาคาร 7 / หอพักนักศึกษาชายทานตะวัน / โรงผลิตน้ำดื่มแคแสด / อาคารศรีราชภัฏ / อาคารประชาสัมพันธ์ และล้างทำความสะอาดถังขยะรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ทั้งนี้สำหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่ต้องการขอรับบริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค สามารถติดต่อได้ที่ นายสุขอนันต์ ชูกระชั้น รักษาการหัวหน้างานอาคารสถานที่และบริการ โทร 08 1597 2549

2

25566

25567

25573

25575

25880

25884

26389

39684

39687

39688

39781

91385

91388

S 17875038

S 17875039

S 17875044

S 17875079

Top