เมนู

ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

  • มิ.ย. 02, 2563
  • 406

pkru 2 jun 2020 2

(PRPKRU) วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ / สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานในพิธี ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมลงนามถวายพระพร

Top