เมนู

กองกลาง Workshop พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน อบรม “หลักสูตรการประเมินและวิเคราะห์ค่างานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น”

  • มิ.ย. 29, 2563
  • 267

DSCF4043

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ที่ห้องแคแสด 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ กองกลาง ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาบุคลากร “หลักสูตรการประเมินและวิเคราะห์ค่างานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น” โดยมี ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิด พร้อมกล่าวคำให้โอวาทและเป็นกำลังใจแก่บุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมด้วยนางรัตนา จันทร์จะนะ รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง เข้าร่วม โดยได้รับเกียรติจาก พันจ่าเอกอำนาจ ใจคำฟู บุคลากรชำนาญการพิเศษ งานการเจ้าหน้าที่และนิติการฯ ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นวิทยากรให้ความรู้พร้อมแนะนำเทคนิควิธีการชี้แจงรายละเอียดและสร้างความเข้าใจการประเมินและวิเคราะห์ค่างานแก่ผู้เข้าร่วมอบรม สำหรับการอบรมในครั้งนี้ดำเนินการอบรมระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2563

DSCF4052

DSCF4053

DSCF4054

DSCF4055

DSCF4056

DSCF4057

DSCF4058

DSCF4059

DSCF4060

DSCF4061

DSCF4062

DSCF4063

DSCF4065

DSCF4067

DSCF4069

DSCF4074

DSCF4077

DSCF4078

DSCF4080

DSCF4081

DSCF4082

DSCF4084

DSCF4087

DSCF4088

Top