เมนู

สาขาพัฒนาชุมชน ผนึกกำลัง จัดกิจกรรมสร้างสรรค์เดินหน้าพัฒนาสาขาฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต ม.ราชภัฏภูเก็ต จ.ตรัง

  • มิ.ย. 30, 2563
  • 259

IMG 0275

คณาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการห้องเรียนนอกห้องเรียนในแหล่งเรียนรู้งานด้านการพัฒนาชุมชน ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ คือ การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านเกาะไทร ม.9 ต.ปกาสัย อ.เหนือ คลอง จ.​กระบี่ มีคุณสรวิชญ์ ชูมณี ประธานเยาวชนประจำศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเกาะไทร บรรยายให้ความรู้เรื่องแนวคิดเด็กและเยาวชนกับการใช้​​​ปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน การสำรวจพื้นที่การปรับใช้พื้นที่บริเวณบ้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจ​​​พอเพียงโดยคุณพิชิต ชูมณี และการศึกษาเรียนรู้ ณ จังหวัดตรัง พร้อมทั้งจัดกิจกรรมพบปะนักศึกษาใหม่สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ผ่านรูปแบบการป้องกันทางสังคม คือการเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) และการดูแลปฏิบัติตนในการป้องกันด้วยการวัดอุณหภูมิร่างกาย ใช้เจลล้างมือ และการสวมหน้ากากอนามัย ทั้งนี้มีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้นักศึกษา ด้วยการจัดเสวนา  หัวข้อ “ตรังศึกษากับแนวทางการพัฒนาในอนาคต” ดำเนินการเสวนาโดย อ.สนธยา ปานแก้ว ประธานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมด้วย คุณพิณพิพัฒน ศรีทวี นักพัฒนาชุมชน เกาะลิบง จ.ตรัง ดร.วีรศักดิ์ พลาทิวานนท์ ตัวแทนฝ่ายความมั่นคง ในเขตอันดามัน ปราชญ์ชุมชน คุณบุญส่ง ศรีหมอก ชุมชนต้นแบบนวัตวิถีบ้านเขาหลัก จังหวัดตรัง และดร.วีรศักดิ์ ศรีจันทร์งาม อดีตท่านพัฒนาการจังหวัด ณ ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตนาบินหลา จังหวัดตรัง ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ทั้งนี้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณะวิทยากร คณาจารย์และนักศึกษาอย่างเข้มข้น นอกจากนี้มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา การสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียง นาบินหลา จังหวัดตรัง การเตรียมความพร้อมนักศึกษาต่อการเรียนการสอนวิถีใหม่

IMG 0307

IMG 0322

IMG 0328

IMG 0333

IMG 0336

IMG 0343

สำหรับนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือโควิด กิจกรรมการทำผ้ามัดย้อม อีกทั้งมีการหน้ากากอนามัยแก่นักศึกษา และสายรัดข้อมือประจำสาขา การมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา โดย ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และอาจารย์ประจำสาขา ร่วมด้วย ประธานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากคุณดุสิต กุลพิมพ์ไทย ผู้อำนวยการ กศ.บป.ศูนย์ตรัง โดยมีคณาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน นักศึกษา เข้าร่วม ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ให้การศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตำบลนาบินหลา จังหวัดตรัง

ภาพ/ข่าว สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต

IMG 0362

IMG 0363

IMG 0383

IMG 0394

IMG 0407

IMG 0414

IMG 0424

IMG 0440

IMG 0469

IMG 0499

IMG 0501

IMG 0504

IMG 0506

IMG 0508

IMG 0509

IMG 0511

IMG 0512

IMG 0514

IMG 0515

IMG 0516

Top