เมนู

นักศึกษาครู ม.ราชภัฏภูเก็ต แบ่งปันการเรียนรู้ ร่วมสร้างสรรค์สื่อการสอนมอบแก่โรงเรียนขนาดเล็ก จ.ภูเก็ต

  • ม.ค. 20, 2563
  • 661
pkru teacher 20 jan 2020
 
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ณ ลานกิจกรรม อาคารครุเฉลิมรัช คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จัดโครงการผลิตสื่อการสอนสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดภูเก็ต โดยมี ผศ.ดร.สุวิชา วิริยมานุวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการ 
 
สำหรับโครงการดังกล่าว ได้มอบสื่อการสอนที่ออกแบบและผลิตโดยนักศึกษาครุศาสตร์  จำนวนกว่า 30 ชุด โดยมี ผศ.ดร.ประโมทย์ พ่อค้า คณบดีคณะครุศาสตร์ ดร.สมเกียรติ สัจจารักษ์ หัวหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผศ.เอมอร นาคหลง ประธานกลุ่มวิชาชีพครู และคณาจารย์จากกลุ่มวิชาชีพครู ร่วมมอบสื่อการสอนให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน และตัวแทนครูจากโรงเรียนขนาดเล็ก ในจังหวัดภูเก็ต เพื่อร่วมแบ่งปันการเรียนรู้ผ่านสื่อการสอนจากนักศึกษาครุศาสตร์ส่งต่อน้องๆ นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กต่อไป
Top