PKRU News

 1. ข่าวเด่น
 2. สกู๊ปพิเศษ
 3. ข่าวนักศึกษา
 4. ข่าวประกาศ
 5. บริการวิชาการ
 6. ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง
 7. ข่าวรับสมัครงาน
 8. สิ่งพิมพ์ออนไลน์
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

มหาวิทยาลัยใช้บริการ Google app for Education 

ซึ่งมีบริการมากกว่าอีเมล์ดังนี้

...

การขอใช้บริการ

สมัครได้ที่

webservice.pkru.ac.th

...

สามารถใช้งานได้ผ่าน google และ

mail.pkru.ac.th