นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น

菜單

来历

普吉皇家大学于1972年建立,主要目的是培养师资力量,以及负责普吉岛,武里喃府和南邦府三个府的教育和科研。皇家大学有四个目标:
1) 培养师资力量,全面培养高质量的教师来解决目前教师短缺的现象,以提高泰国教育质量为目标,并积极实施扫盲工作。
2) 让泰国人以及农村地区的人口能够接受高等教育让泰国人以及农村地区的民众能够接受高等教育。在当地建立大学可以减轻农村民众外出上学的费用,而且民众在当地接受高等教育还可以建设发展农村。另外,皇家大学也提供中小学教育,可以增加当地儿童接受教育的机会。在当地建立大学可以减轻农村民众外出上学的费用,而且民众在当地接受高等教育还可以建设发展农村。另外,皇家大学也提供中小学教育,可以增加当地儿童接受教育的机会。
3) 解决偏远地区师资力量短缺的问题。
4) 分配曼谷的优质教师为农村地区提供教育服务,而皇家大学提供的高等教育是为农村地区提供知识,技术和高级学者,为农村可持续发展做出努力。
同时提供更高级别的课程与学历证书,以及在安达曼海域的南部五省培训学术教师。除此之外,还提供中学教师课程(M.Sc)培训已有教学经验的中学教师。
宣布《 1975年师范学院法案》是以此提供学术研究学位,以及使用教育学士头衔在各个专业学科领域:人文,社会科学,人文科学和应用科学。为了更好地满足当地民众接受高等教育机会的需求。
在1984年颁布师范学院法案后,普吉师范学院改变了教育管理体系。通过提供本科课程,使其在科学,艺术和工商管理学科领域,为当地民众提供了更多接受高等教育的机会。
后来,根据1995年的皇家学院法案,普吉岛师范学院更改为普吉皇家大学。拥有了最高博士学位,并通过培训,以及促进师资力量地发展为主要任务。
2000年,Nabinla 街道行政组织理事会决定批准对Khok Cha-nge 尚未使用的52莱80平方米的田地进行土地分割,并供给该机构建立教育中心。董里府的普吉拉贾拜特研究所。该研究所已在 Na Bin La 街区附近购买了额外的土地,分别为 2 幅,1幅,12 莱 55平方瓦的土地,2幅,12 莱 ,58平方瓦的土地,每块地的估价每莱不超过 500,000 泰铢。根据 2004 年4月20日星期二普吉皇家大学理事会第3/1994号决议,扩大土地以连接 Ropocho 路。
根据2004年的皇家大学法案,普吉皇家大学为法人,并根据高等教育委员会办公室的预算法律规定, 其第7条法律规定如下: “让大学成为当地发展的高等教育机构,可以增强土地的使用,恢复学习能力,秉承土地使用为可持续发展,以及为当地民众创造财富;管理保护自然资源,以及自然资源的利用对环境的平衡和可持续发展,奠定了促进基础教育,促进学者的教学研究,学术服务,技术转让和发展保存文化艺术,从而培养高质量的师资力量。
Top