นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น

Menu

สายตรงอธิการบดี

ข้อตกลงการร้องเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพิ่มช่องทางสำหรับรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนต่างๆจากอาจารย์และบุคลากรเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ โดยรบกวนขอให้ท่านกรอกข้อมูลลงใน แบบฟอร์มที่กำหนด แล้วส่งตรงถึงอธิการบดี

หมายเหตุ

1) หนังสือร้องเรียนทุกฉบับจะได้รับการพิจารณา และรายงานผลทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านกรอก

2) ข้อมูลต่างๆของผู้ร้องเรียนจะเป็นความลับ

แบบฟอร์มส่งคำร้อง

Top