นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น

Menu

PKRU opens the 34th National Science Week Fair

  • Aug 30, 2021
  • 622
phuket sci week 2021 1
 
PRPKRU (August 18th 2021) The Faculty of Science and Technology at Phuket Rajabhat University opened the 34th Science Week Fair, during August 18th – 20th 2021, at the meeting room in Bhumibhat Building; the opening ceremony was presided over by Mr. Pichet Panapong; with the executives of the university, staff, and students from the university and local schools attending the event.
 
phuket sci week 2021 2
 
phuket sci week 2021 3
 
phuket sci week 2021 4
 
Asst. Prof. Rangsan Polsamak, the Dean of the faculty said that “the faculty hosts the Science Week Fair annually on August 18th or the National Science Day of every year to commemorate the King Rama IV, the Father of Thai Science, and King Rama IX who applied science in country development. Besides this, it offers new science experiences to the students, local teachers and visitors through various interesting exhibitions, activities, and science shows; also online training on ‘Using Corona SDK in Mobile Application Development’, ‘Sustainable Financial Innovation, and the special talk in ‘DHA, the Future Goods Innovation’. The event is supported by the Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. Moreover, the local students will have an opportunity to show their talents in the scientific and mathematics quiz competitions, and painting competition, and science project and innovation competition. Finally, the university signed a MOU in Science Learning Management with Chalerm Phrakiat Somdej Phrasrinakarin School Phuket.   
 
phuket sci week 2021 5
 
phuket sci week 2021 6
 
เนื่องในโอกาสวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติในปีนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะครุศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้ร่วมจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้น ในระหว่างวันที่ 18–20 สิงหาคม 2564 ภายใต้หัวข้อ “พัฒนาเยาวชนภูมิภาคให้ก้าวไกล ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม” โดยมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง www.facebook.com/scipkru
 
กิจกรรมภายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติปีนี้ มีความน่าสนใจหลากหลาย เช่น
 
1.นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
 
2. นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย” และ“พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”
 
3. นิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 
 
4.นิทรรศการออนไลน์ ด้านวิชาการของหลักสูตรต่างๆ ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและได้รับเกียรติจากภาคเอกชนโดยบริษัทเจดีพูลส์ ร่วมจัดนิทรรศการออนไลน์ด้วย
 
5.การแข่งขันและการประกวด ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การประกวดภาพวาดตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร์  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางเทคโนโลยี  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ และการ
แสดงทางวิทยาศาสตร์ หรือ (Science Show) 
 
6.การอบรมออนไลน์ “นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนทางการเงิน” โดย ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการทางการเงิน
 
7.การอบรมออนไลน์ “การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน” ด้วย Corona SDK โดย ผศ.ดร.ทรงเกียรติ ภาวดี  อาจารย์สาขาวิชา เทคโนโลยีดิจิทัล
 
8. บรรยายพิเศษ “ภูเก็ต DHA นวัตกรรมสินค้าแห่งอนาคต” โดย นายสัตวแพทย์สิทธิศักดิ์ เหมืองสิน กรรมการผู้จัดการ บริษัทภูเก็ต เป๋าฮื้อ ฟาร์ม จำกัด 
 
9. ตลอดจนพิธีลงนามความร่วมมือการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
phuket sci week 2021 7
 
phuket sci week 2021 8
 
phuket sci week 2021 9
 
phuket sci week 2021 10
 
phuket sci week 2021 11
 
phuket sci week 2021 12
 
phuket sci week 2021 13
 
 
Top