นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น

Menu

PKRU hosts International Conference on Arts and Culture-ICAC 2022

  • Jun 22, 2022
  • 78
thailand art culture expo jun 2022 1
 
thailand art culture expo jun 2022 2
 
PRPKRU (June 20, 2022) Office of Art and Culture (OAC) at Phuket Rajabhat University hosted the in International Conference of Art and Culture - ICAC 2022 at Khun Lert Pokharak Conference Room in Andaman Pannarai Conference Center. The main agenda of the conference was “Sustainable development in terms of economy, society, art and culture after COVID – 19 pandemics”. The opening of the conference was presided over by Mr. Amnuey Pinsuwan, the Deputy Governor of Phuket, with the executives of PKRU and OAC attending the event including Asst. Prof. Dr. Hiran Prasarnkan, the President of PKRU, Asst. Prof. Dr. Khan Phayoongpan, the Director of PKRU OAC, and the executives and representatives from Rajabhat Universities nationwide.
 
thailand art culture expo jun 2022 3
 
thailand art culture expo jun 2022 4
 
thailand art culture expo jun 2022 5
 
The conference featured the special talk of “A perspective of local culture and Phuket movement after COVID – 19 pandemics”, MOU signing between the members of Thai University Art and Culture Network, and research articles and creative work presentations.
  
Asst. Prof. Dr. Khan Phayoongpan, the Director of PKRU OAC said that “this conference is exchanging venue of art and culture knowledge and local wisdoms as well as the showcase of valuable academic work, research, and art and culture works created by the lecturers, scholars, researchers, and students. The conference stage presents local and culture performance under the topic of “the Good thing in my hometown”. Besides this conference has been the beginning of the art and culture network in the country and international scale for over 10 years supporting the cooperation in art and culture knowledge exchanging programs among the network members. 
  
 
thailand art culture expo jun 2022 6
 
thailand art culture expo jun 2022 7
 
thailand art culture expo jun 2022 8
 
thailand art culture expo jun 2022 9
 
thailand art culture expo jun 2022 10
 
thailand art culture expo jun 2022 11
 
thailand art culture expo jun 2022 12
 
thailand art culture expo jun 2022 13
 
thailand art culture expo jun 2022 14
 
thailand art culture expo jun 2022 15
 
thailand art culture expo jun 2022 16
 
thailand art culture expo jun 2022 17
 
thailand art culture expo jun 2022 18
 
thailand art culture expo jun 2022 19
 
thailand art culture expo jun 2022 20
 
thailand art culture expo jun 2022 21
 
thailand art culture expo jun 2022 22
 
thailand art culture expo jun 2022 23
 
thailand art culture expo jun 2022 24
 
thailand art culture expo jun 2022 25
 
thailand art culture expo jun 2022 26
 
thailand art culture expo jun 2022 27
 
thailand art culture expo jun 2022 28
 
thailand art culture expo jun 2022 29
 
 
Top