นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น

Menu

PKRU provides ‘Interactive Hybrid Learning’ for international students

  • Nov 05, 2022
  • 1266
emis pkru aug 2022 1 1
 
The Education Management for International Students or EMIS at Phuket Rajabhat University opened the smart classroom used in learning management for PKRU international students in bachelor level and the weekend classes managed with Huachiew University China for the students in master and doctoral levels.
 
emis pkru aug 2022 1
 
emis pkru aug 2022 2
 
The university manages the courses under hybrid learning concept, the streaming of classes both in Thailand and other countries allows the students to learn and access the information in the smart classroom by using the innovative hardware and software including:
 
1. LED Screen Interactive, 86 inches, which can work on Windows, iOS and Android operation system; the screen also has One Touch Transmission and Wireless Cast for sharing content from laptop, computer, and mobile phone without the cable for maximum 4 devices; and
 
2. Information recording device and instructor tracking device used for live streaming, controlled via web browser and automatically save the streaming files.  
 
emis pkru aug 2022 3
 
emis pkru aug 2022 4
 
emis pkru aug 2022 5
 
emis pkru aug 2022 6
 
emis pkru aug 2022 7
 
emis pkru aug 2022 8
 
emis pkru aug 2022 9
 
emis pkru aug 2022 10
 
emis pkru aug 2022 11
 
emis pkru aug 2022 12
 
emis pkru aug 2022 13
 
emis pkru aug 2022 15
 
emis pkru aug 2022 14
 
emis pkru aug 2022 16
 
emis pkru aug 2022 17
 
emis pkru aug 2022 18
 
Top