Menu

สาขาวิชาไมซ์และอีเว้นท์ - Phuket Rajabhat University

PKRU Special Talk : KOB BIG ASS ค้นหาตัวตน กับคนพิเศษ

kob big ass

PRPKRU (5 กันยายน 2563) ที่ห้องประชุม 300 ที่นั่ง คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต / สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ไมซ์และอีเว้นท์) / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรม PKRU Special Talk : KOB BIG ASS ค้นหาตัวตน กับคนพิเศษ นักดนตรี/นักแต่งเพลง จากค่าย Ginie Records บริษัท GMM Grammy / และผู้กำกับคอนเสิร์ต ชั้นนำของประเทศ มาร่วมพูดคุยถ่ายทอดมุมมองสุดพิเศษจากผลงานและประสบการณ์ในการทำงาน พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต

นศ. Mice&Event PKRU ช่วยงานประชุม “กว๋องสิวสัมพันธ์ ครั้งที่ 19”

853067

เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาไมซ์และอีเวนต์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้มีโอกาสช่วยงานประชุมกว๋องสิวสัมพันธ์ ครั้งที่ 19 โดยสมาคมกวางตุ้งจังหวัดภูเก็ตเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการวางแผนและจัดการนำเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตซึ่งถือว่าเป็นโอกาสดีสำหรับนักศึกษาที่ได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์ด้านการจัดประชุมและการจัดการนำเที่ยวจากการทำงานจริง โดยการประชุมดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วประเทศกว่า 300 คน จาก 15 องค์กร

2111

IKN 6857 Edit

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ PKRU จัด Brainstorm ผลักดันประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตสู่ระดับนานาชาติ

83114425 633539800540410 1002044629257814016 n

เมื่อวันที่ 24 มกราคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ไร่วานิช อ.เมือง จ.ภูเก็ต  หลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจากภาครัฐ-ภาคเอกชน และสมาคมต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต ในการพัฒนางานประเพณีถือศีลกินผัก ที่เป็นมรดกวัฒนธรรมของชาติ สู่การเป็น Flagship ชั้นนำในระดับนานาชาติ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนการศึกษาจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) โดยมี ผศ.ดร.นิมิต  ซุ้นสั้น รองประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการจัดการจัดประชุม ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ-เอกชน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมดังกล่าว

83718140 1456506764536446 8552636992922320896 n

83757340 2924362950949896 6032678572534005760 n

นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ เป็นความร่วมมือที่ดีระหว่าง ทุกหน่วยงาน นอกจากนั้นผลการประชุมครั้งนี้จะช่วยพัฒนางานประเพณีถือศีลกินผักสู่การเป็นประเพณีระดับนานาชาติ ที่จะช่วยสร้างประโยชน์ให้แก่จังหวัดภูเก็ต ประการแรกสามารถสร้างภาพลักษณ์  ให้แก่จังหวัดที่มีจุดเด่นทางวัฒนธรรมให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ประการต่อมาจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศให้เดินทางมาเข้าร่วมงานประเพณีถือศีลกินผักและสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนทุกชุมชน   ในจังหวัดภูเก็ตได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วย และประการสุดท้ายจะช่วยสามารถสืบทอดประเพณีให้อยู่คู่จังหวัดภูเก็ตเพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้เห็นประเพณีที่ดีของชาติไทย”

84152306 728577704336963 5616460099401809920 n

84664842 1398912920282307 7029613698243100672 n

84676063 2747486741999157 5623318006827319296 n

84716929 241155336880652 3887360532943994880 n

ผศ.ดร.นิมิต  ซุ้นสั้น  กล่าวเพิ่มเติมว่า “ผลของการประชุมได้สรุปร่วมกันในการต่อยอดวัฒนธรรมดั้งเดิม เชื่อมโยงเมืองเล็กบนพื้นฐานของความเป็นภูเก็ตอย่างยั่งยืน เพื่อขยายเศรษฐกิจชุมชน และก้าวสู่การเป็นงานประเพณีระดับโลก นอกจากนั้นการจัดงานครั้งนี้นักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการนวัตกรรมบริการ (กลุ่มวิชาไมซ์และอีเวนต์) ได้ร่วมฝึกจัดประชุม เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้มากยิ่งขึ้น

84722671 810433729471812 7312158246364512256 n

84814717 182025876228884 2581329126476480512 n

Top