Menu

หลักสูตรบริหารธุรกิจ - Phuket Rajabhat University

PKRU – UCSI Malaysia ปิดดีลแลกเปลี่ยนนักศึกษา

 

ucsi university dec 2019 1

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ดร.อนุศรา สาวังชัย เลขานุการอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ เดินทางเข้าพบผู้บริหาร UCSI University, Malaysia เพื่อปรึกษาแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการพัฒนาอาจารย์ นักศึกษา และงานวิจัยร่วมกัน รวมถึงการเตรียมความพร้อมกับการเข้าร่วมจัดอันดับ World Raking ของสถาบันการศึกษา ในการนี้ผู้บริหารจาก ม.ราชภัฏภูเก็ต ได้ร่วมลงนามนาม MOU กับ Assoc.Prof.Dato’ , Dr.Toh Kian Kok, Mr.Willie Tam และคณะผู้บริหารของ UCSI University โดยทั้งสองมหาวิทยาลัยจะดำเนินการส่งนักศึกษาเข้าแลกเปลี่ยนในเดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป สำหรับ UCSI University ถือเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำของประเทศมาเลเซีย ที่ตั้งอยู่ในเมืองกัวลาลัมเปอร์ มีจุดเด่นในด้านการสอนเทคโนโลยี ธุรกิจ และอุตสาหกรรม ทั้งนี้การแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ PKRU จะช่วยพัฒนาความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ รวมถึงได้เรียนรู้หลักสูตรนานาชาติ

39200673 1769349609842941 4988521436751593472 o

ucsi university dec 2019 2

ucsi university dec 2019 3

ม.ราชภัฏภูเก็ต ประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st International Conference on Belt and Road 2020

icec china dec 2020
 
 
PRPKRU (2 ธันวาคม 2563) งานกิจการต่างประเทศ ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ ASIA CHINA EDUCATION AND CULTURE ASSOCIATION (ACEC Association) จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st International Conference on Belt and Road 2020 "Toward Educational Cooperation and Regional Development" CUM INNOSTRE 2020 ภายใต้โครงการ One Belt One Road of China หัวข้อเรื่อง “สู่ความร่วมมือด้านการศึกษาและการพัฒนาภูมิภาค” โดยมี นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ดร.อนุศรา สาวังชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ตลอดจน คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานที่ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งได้มีการจัดขึ้นในรูปแบบ On Site และ Online สตรีมมิ่งถ่ายทอดสด ในการนี้มีวิทยากรบรรยายพิเศษ (Keynote Speaker) ได้แก่ นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต บรรยายหัวข้อ “Business and Tourism Recovery” / Mr. Clive Roberts บรรยายหัวข้อ “University Collaborative Program” ตลอดจนมีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย ประเทศจีน / มาเลเซีย / และฟิลิปปินส์ ร่วมบรรยาย
 
 
 
 
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ภายใต้โครงการความร่วมมือกับประเทศจีน (One Belt One Road) ซึ่งได้มีการรวบรวม Keynote Speaker จากหน่วยงานการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยในประเทศจีน และประเทศในอาเซียน บรรยายถึงแนวทางการพัฒนาภูมิภาคทั้งด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ในบริบทของการกระตุ้นและฟื้นฟูจาก Covid-19 โดยอาศัยความร่วมมือด้านการศึกษาเป็นแกนหลักของการพัฒนา ทั้งนี้ ม.ราชภัฏภูเก็ต และ ACEC Association ได้ประสานความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งหวังขยายแนวทางการดำเนินงานด้านวิชาการและงานวิจัยเพื่อการพัฒนาภูมิภาค โดยเฉพาะในบริบทของการศึกษาระดับนานาชาติ เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้และแนวทางที่สามารถนำมาปรับใช้ในบริบทของท้องถิ่นโดยเฉพาะการศึกษา และธุรกิจการท่องเที่ยว ซึ่งเปรียบเสมือนหัวใจในการผลักดันภูเก็ตสู่การพัฒนาที่เข้มแข็งและยั่งยืน”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาการจัดการนวัตกรรมบริการ ร่วมประชุม ทม.ป่าตอง หารือแนวทางจัดงาน “เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ณ หาดป่าตอง” ให้เป็นงานเทศกาลระดับนานาชาติ

83050546 165466131455643 5306762969898549248 n

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ผศ.ดร.นิมิต ซุ้นสั้น อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการนวัตกรรมบริการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังผลการศึกษาและเสนอแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการจัดงาน “เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต  ณ หาดป่าตอง” ให้เป็นงานเทศกาลระดับนานาชาติ  ณ ห้องประชุมพระพิศิษฐ์กรณีย์ เทศบาลเมืองป่าตอง โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองป่าตอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เข้าร่วม

82975418 499431494110279 2840741156835295232 n

สาขาวิชา MICE นำนศ.เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ศึกษาดูงานบริษัทด้าน Event อันดับ 6 ของเอเชีย

89242349 2276007099371175 9195604218587643904 n

ระหว่างวันที่ 1-4 มีนาคม 2563 ผศ.ดร.นิมิต ซุ้นสั้น รองประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเอกการจัดการนวัตกรรมบริการ (MICE) พร้อมคณาจารย์ประจำสาขาวิชา นำนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมและศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัดชลบุรี ประกอบด้วยการเข้าร่วมอบรม ณ บริษัท Index creative village ในหัวข้อ “Proposal for Flagship event” โดยมีรองกรรมการผู้จัดการให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ทั้งนี้บริษัท Index creative village นั้นเป็นบริษัทด้าน Event ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย และอันดับหกของเอเชีย ซึ่งการเข้าอบรมดังกล่าว นักศึกษาจะได้รับความรู้เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ดีมากยิ่งขึ้น / การเข้าศึกษาดูงาน ณ สถานที่จัดงานที่ได้รับมาตรฐานระดับเอเชีย คือ True Icon Siam ถือว่าเป็นสถานที่จัดประชุมที่ดีที่สุดของประเทศไทยในปัจจุบัน ในโอกาสนี้ได้รับการต้อนรับจากคุณทาลูน เทง กรรมการผู้จัดการ Icon Siam ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้คุยถึงการทำความร่วมมือกับหน่วยงานเพื่อแลกเปลี่ยนการวิจัย การจัดการเรียนการสอนและการฝึกงาน ของนักศึกษาในอนาคต  และการเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา ถือได้ว่าเป็น ศูนย์ประชุมที่ได้รับมาตรฐานจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ในด้านของสถานที่จัดงานอีเวนท์และสถานที่จัดงานประชุมที่มีคุณภาพระดับประเทศ การศึกษาดูงานในครั้งนี้ศึกษาจะได้รับความรู้เกี่ยวกับสถานที่ที่มีมาตรฐานศึกษาถึงโครงสร้างของสถานที่และการขนส่งถ่ายสินค้าเพื่อการจัดงานประชุม นอกจากนี้ทางสาขาวิชาได้หาความร่วมมือในการส่งนักศึกษาฝึกงานในอนาคตอีกด้วย

89226943 2825089130906932 7655711963112013824 n

89252614 801534553674978 5122936844916359168 n

89265982 207211913817636 3650307698601230336 n

89332950 508100686811991 7953082884368105472 n

89635355 543106666311366 7464642491749236736 n

89389824 668582507227924 4245648800720355328 n

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ PKRU จัด Brainstorm ผลักดันประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตสู่ระดับนานาชาติ

83114425 633539800540410 1002044629257814016 n

เมื่อวันที่ 24 มกราคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ไร่วานิช อ.เมือง จ.ภูเก็ต  หลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจากภาครัฐ-ภาคเอกชน และสมาคมต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต ในการพัฒนางานประเพณีถือศีลกินผัก ที่เป็นมรดกวัฒนธรรมของชาติ สู่การเป็น Flagship ชั้นนำในระดับนานาชาติ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนการศึกษาจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) โดยมี ผศ.ดร.นิมิต  ซุ้นสั้น รองประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการจัดการจัดประชุม ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ-เอกชน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมดังกล่าว

83718140 1456506764536446 8552636992922320896 n

83757340 2924362950949896 6032678572534005760 n

นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ เป็นความร่วมมือที่ดีระหว่าง ทุกหน่วยงาน นอกจากนั้นผลการประชุมครั้งนี้จะช่วยพัฒนางานประเพณีถือศีลกินผักสู่การเป็นประเพณีระดับนานาชาติ ที่จะช่วยสร้างประโยชน์ให้แก่จังหวัดภูเก็ต ประการแรกสามารถสร้างภาพลักษณ์  ให้แก่จังหวัดที่มีจุดเด่นทางวัฒนธรรมให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ประการต่อมาจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศให้เดินทางมาเข้าร่วมงานประเพณีถือศีลกินผักและสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนทุกชุมชน   ในจังหวัดภูเก็ตได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วย และประการสุดท้ายจะช่วยสามารถสืบทอดประเพณีให้อยู่คู่จังหวัดภูเก็ตเพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้เห็นประเพณีที่ดีของชาติไทย”

84152306 728577704336963 5616460099401809920 n

84664842 1398912920282307 7029613698243100672 n

84676063 2747486741999157 5623318006827319296 n

84716929 241155336880652 3887360532943994880 n

ผศ.ดร.นิมิต  ซุ้นสั้น  กล่าวเพิ่มเติมว่า “ผลของการประชุมได้สรุปร่วมกันในการต่อยอดวัฒนธรรมดั้งเดิม เชื่อมโยงเมืองเล็กบนพื้นฐานของความเป็นภูเก็ตอย่างยั่งยืน เพื่อขยายเศรษฐกิจชุมชน และก้าวสู่การเป็นงานประเพณีระดับโลก นอกจากนั้นการจัดงานครั้งนี้นักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการนวัตกรรมบริการ (กลุ่มวิชาไมซ์และอีเวนต์) ได้ร่วมฝึกจัดประชุม เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้มากยิ่งขึ้น

84722671 810433729471812 7312158246364512256 n

84814717 182025876228884 2581329126476480512 n

Top