นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น

Menu

Telephone

Internal Office Contact Directory of Phuket Rajabhat University

Tel 0 7652 3094-7 Fax 0 7621 1778

Office Telephone Number

The Office of Public Relation

09 3582 4897
Faculty of Education 2000, 09 4596 5764
Phuket Rajabhat University Demonstration School 08 9473 2624
Faculty of Humanities and Social Sciences 3000, 08 4689 4856
Faculty of Science and Technology 4000, 09 4149 2487
Faculty of Management Sciences 08 1538 1822
Faculty of Agriculture Technology 08 1797 5542
The Office of Research and Development 06 2352 2588
The office of Art and Culture 09 8515 0989
The Office of Academic Support and Registration 08 3391 1166
The Office of Academic Support and Registration (Curriculum Department) 08 1891 2240
The Office of Education for Personnel Development 08 1737 7031
Property and Benefit Management Office 06 4401 4509,09 8698 3080
Policy and Planning Division 1200,08 3107 3457
Student Development Division 06 4918 0085, 08 6478 0062
General Division (Director) 1101
Public Relation Office 0,1110,1111,1112,09 3582 4897
Accounting and Financial Office 1130, 08 1270 1099
Supplies and Property Office 08 8757 2445
Administration Office 1180, โทรสาร 0 7621 1778
Personnel Administration and Legal Office 1120, 08 8757 2446
Secretary Office 1102,1103,1106
Buildings and Accommodation Office 1150, 08 6470 5143
Design and Landscape Architecture Office 09 5271 5566, 086 565 2753
President Office
President 1000

Vice President for University Engagement Administration

1103,1106

Academic Affairs, Research and Educational Quality Development

1103,1106

Vice President for Planning, Budget, and University Council Affairs

1103,1106

Vice President of Student Development and Digital Technology

1103,1106

Vice President for International Affairs and Asset Management

1103,1106
Director of President Office 1100
Academic Resources and Information Technology Office
Information and Technology Center 08 6470 2783
Language Center 08 4187 1827
Director Office 7300
 
Top