เมนู

ประกาศ แก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

  • ต.ค. 12, 2563
  • 363

Logo1

 

ประกาศ แก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Top