เมนู

ประกาศ รายชื่อและหมายเลขผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

  • ต.ค. 12, 2563
  • 6602

Logo1

 

ประกาศ รายชื่อและหมายเลขผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Top