เมนู

ประกาศกำหนดเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม.ราชภัฏภูเก็ต

  • พ.ย. 24, 2563
  • 357

logo

ประกาศกำหนดเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ดาวน์โหลดประกาศการสรรหา

ดาวน์โหลดปฎิทินการสรรหา

ดาวน์โหลดแบบสมัคร (PDF)

ดาวน์โหลดแบบสมัคร (Word)

ดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อ (PDF)

ดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อ (Word)

ดาวน์โหลดแบบยินยอมให้เสนอชื่อ (PDF)

ดาวน์โหลดแบบยินยอมให้เสนอชื่อ (Word) 

Top