เมนู

ประกาศกำหนดเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต

  • พ.ย. 26, 2563
  • 275

logo

ประกาศกำหนดเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

ปฎิทินการดำเนินงานสรรหา

แบบสมัครด้วยตนเอง (PDF)

แบบสมัครด้วยตนเอง (Word)

แบบเสนอชื่อ (PDF)

แบบเสนอชื่อ (Word)

แบบยินยอมให้เสนอชื่อ (PDF)

Top