นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น

เมนู

ประกาศรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

  • ก.ย. 07, 2565
  • 380

PKRU LOGO 01 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีรายละเอียดตามลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ดังนี้

 

ประกาศรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคล

ดาวน์โหลด : ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเรื่อง การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

กรณีสมัครด้วยตนเอง

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF :  แบบกรอกข้อมูลผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อประกอบการพิจารณาการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (pdf.)

ดาวน์โหลดไฟล์ Word : แบบกรอกข้อมูลผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อประกอบการพิจารณาการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (docx.)

 

กรณีเสนอชื่อ

1. แบบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF : แบบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (pdf.)

ดาวน์โหลดไฟล์ Word : แบบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (docx.) 

2. แบบยินยอมให้เสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF : แบบยินยอมให้เสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (pdf.)

ดาวน์โหลดไฟล์ Word : แบบยินยอมให้เสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (docx.)

3. แบบกรอกข้อมูลผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อประกอบการพิจารณาการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF : แบบกรอกข้อมูลผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อประกอบการพิจารณาการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (pdf.)

ดาวน์โหลดไฟล์ Word : แบบกรอกข้อมูลผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อประกอบการพิจารณาการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (docx.)

 

Top