นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น

เมนู

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาคน พัฒนาองค์ความรู้ สู่นวัตกรรม เพื่อชุมชนมั่นคงอย่างยั่งยืน

 

วิสัยทัศน์ : ผลิตบัณฑิต เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน

พันธกิจ  :  การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สร้างองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ท้องถิ่นอันดามัน

 

 

Top