นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น

เมนู

ตราสัญลักษณ์

1. สีน้ำเงิน

แทน สถามันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิดและพระราชทานนาม“สถามันราชภัฏ”

2. สีเขียว

แทน แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ในพื้นที่แหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม

3. สีทอง

แทน ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา

4. สีส้ม

แทน ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกลในมหาวิทยาลัย

5. สีขาว

แทน ความคิดอันมริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

Top