เมนู

 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ ภายในศูนย์ประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • by งานพัสดุ
  • มิ.ย. 26, 2563
  • 399

Logo


 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ ภายในศูนย์ประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Top