เมนู

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรม walk rally สัมมนาสภานิสิต-นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๒๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  • by งานพัสดุ
  • พ.ย. 17, 2563
  • 97

Logo


 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรม walk rally สัมมนาสภานิสิต-นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๒๗
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Top