เมนู

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ครั้งที่1/2563

  • ก.พ. 19, 2563
  • 3131

Logo1

อ่านประกาศ

แนบท้ายรับสมัคร

รับสมัครทาง  http://mis.pkru.ac.th/hr/regis1

รายละเอียดการรับสมัคร 

Top