เมนู

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ครั้งที่ 1/2563

  • ก.พ. 25, 2563
  • 2391

PKRU001

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศ

แผนที่สนามสอบ

Top