เมนู

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ) ครั้งที่ 2/2563

  • พ.ค. 20, 2563
  • 3536

Logo1

 

ประกาศ

รับสมัครทางhttp://mis.pkru.ac.th/hr/regis1

รายละเอียดการรับสมัคร

Top