เมนู

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563 (ครู)

  • พ.ค. 25, 2563
  • 7689

Logo1

 

ประกาศ

แนบท้ายคุณสมบัติ

รับสมัครทาง  http://mis.pkru.ac.th/hr/regis1

***ผู้ที่สมัครในตำแหน่งครูอัพโหลดหรือส่งใบประกอบวิชาชีพครูพร้อมหลักฐานการสมัครมาด้วยคะ

Top