เมนู

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ) ครั้งที่ 3/2563 (ครู)

  • มิ.ย. 12, 2563
  • 2128

Logo1

ประกาศ

แผนที่ห้องสอบ

รายชื่อ

หมายเหตุ  ผู้สมัครสอบต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือเฟสชิลมาในวันสอบเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิค 19

หมายเหตุ  ผู้สมัครสอบควรมาก่อนเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง เพื่อตรวจเอกสารในการสอบก่อนเข้าห้องสอบคัดเลือก

Top