เมนู

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

  • ธ.ค. 17, 2563
  • 8481

Banner 2

 

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

แนบท้ายคุณสมับติเฉพาะตำแหน่ง

สมัครทาง https://job.pkru.ac.th/

 

Top