เมนู

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564

  • ม.ค. 15, 2564
  • 1830

Logo1

 

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564

แนบท้ายประกาศรับสมัคร

สมัครทาง http://mis.pkru.ac.th/hr/regis1

Top