เมนู

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ครั้งที่ 2/2564 (อาจารย์บริหารการศึกษา) ป.เอก

  • ม.ค. 28, 2564
  • 1628

Logo1

 

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ครั้งที่ 2/2564

สมัครทาง  http://mis.pkru.ac.th/hr/regis1

Top