เมนู

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าัรบการสอบคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (ครั้งที่ 2)

  • ม.ค. 28, 2564
  • 580

Logo1

 

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าัรบการสอบคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (ครั้งที่ 2)

แนบท้ายรายชื่อ

มหาวิทยาลัยจะประกาศผลสอบการคัดเลือกในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564 และผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องไปรายงานตัวเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

แผนที่ห้องสอบ

Top