นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น

เมนู

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าัรบการสอบคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (ครั้งที่ 2)

  • ม.ค. 28, 2564
  • 702

Logo1

 

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าัรบการสอบคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (ครั้งที่ 2)

แนบท้ายรายชื่อ

มหาวิทยาลัยจะประกาศผลสอบการคัดเลือกในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564 และผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องไปรายงานตัวเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

แผนที่ห้องสอบ

Top