เมนู

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานประจำโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

  • มี.ค. 30, 2564
  • 264

Logo1

 

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานประจำโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

Top