เมนู

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานประจำโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัมนาท้องถิ่น (ตำแหน่งคนงาน)

  • เม.ย. 29, 2564
  • 405

Logo1

 

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานประจำโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัมนาท้องถิ่น (ตำแหน่งคนงาน)

สมัครได้ทาง http://mis.pkru.ac.th/hr/regis1

Top