เมนู

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานประจำโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ตำแหน่งคนงาน)

  • พ.ค. 12, 2564
  • 206

Logo1

 

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานประจำโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ตำแหน่งคนงาน)

Top