เมนู

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ครั้งที่ 10/2564

  • มิ.ย. 07, 2564
  • 1458

Logo1

 

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ครั้งที่ 10/2564

สมัครทาง  http://mis.pkru.ac.th/hr/regis1

 

Top