เมนู

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานประจำโครงการพัฒนาศูนย์อัจฉริยะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้

  • ก.ค. 01, 2564
  • 566

Logo1

 

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานประจำโครงการพัมนาศูนย์อัจฉริยะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้

ขอให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกทั้ง 8 ราย รบกวนติดต่อกลับมายังงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ 088-7572446 

Top