เมนู

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานประจำโครงการยกระดับภูเก็ตให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา)

  • ส.ค. 03, 2564
  • 779

Logo1

 

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานประจำโครงการยกระดับภูเก็ตให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สมัครทาง http://mis.pkru.ac.th/hr/regis1

Top