เมนู

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานโครงการยกระดับภูเก็ตให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  • ส.ค. 27, 2564
  • 276

Logo

 

 

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานโครงการยกระดับภูเก็ตให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Top