เมนู

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔

  • ก.ย. 15, 2564
  • 880

Logo1

 

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔

สมัครได้ทาง  http://mis.pkru.ac.th/hr/regis1

Top