เมนู

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ครั้งที่ 7

  • ก.ย. 18, 2564
  • 1438

Logo1

 

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ครั้งที่ 7               (ระยะเวลาการจ้าง ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564)

แนบท้ายประกาศรับสมัคร

สามารถสมัครได้ผ่านทาง https://job.pkru.ac.th/

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 088-7572446 

Top