เมนู

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่้อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ผู้ช่วยช่างทั่วไป)

  • ก.ย. 20, 2564
  • 384

Logo1

 

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่้อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ผู้ช่วยช่างทั่วไป)

สมัครทาง  http://mis.pkru.ac.th/hr/regis1

Top