เมนู

ประกาศ รายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (ครั้งที่ 6)

  • ก.ย. 21, 2564
  • 504

Logo1

 

ประกาศ รายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเษรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (ครั้งที่ 6)

ทางมหาวิทยาลัยจะสอบออนลไน์ตาม E - Mail ที่ท่านแจ้งไว้

หากมีข้อสงสัยติดต่อ โทร 088-7572446

Top