เมนู

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ) ครั้งที่ 6

  • ก.ย. 27, 2564
  • 730

Logo1

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ) ครั้งที่ 6

เอกสารที่ใช้ในการรายงานตัว  1. ใบรายงานตัว  2. ประวัติบุคคล  3. สัญญาจ้าง   

หากมีข้อสงสัย โทร.088-7572446 (งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ)

ดาวโหลดแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงาน

รายละเอียดการกรอกสัญญาจ้าง

Top