เมนู

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

  • ม.ค. 15, 2563
  • 1330

Logo1

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ดูรายละเอียด ประกาศรายละเอียด ประกาศ

ดูรายละเอียด การสมัคร ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น

เข้าระบบการสมัคร   http://mistest.pkru.ac.th/hr/regis1

Top