เมนู

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(สายสนับสนุน) ครั้งที่ 1/2563

  • ก.พ. 13, 2563
  • 6394

Logo1

ประกาศ

ประกาศแนบท้าย

รับสมัครทาง  http://mis.pkru.ac.th/hr/regis1

รายละเอียด  

 

Top